Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Úvod
Naša spoločnosť sa zaoberá importom a exportom, predajom automobilových súčiastok na osobné motorové vozidlá značky ŠKODA. Pri predaji súčiastok sa držíme myšlienky- predávať od 1 ks až po veľké množstvá. Naša spoločnosť zaviedla systém rozvozu tovaru pravidelne každý pracovný deň.

Naša adresa prevádzky:
ASKOF, s.r.o.
Jantárová 30
040 01 Košice


Tel.: 055/6770297,91,
Mobil: 0903 273 071, 0917 936 376
Email: askof@askof.sk, odbyt@askof.sk 

II. Žiadosti o cenové ponuky
V záujme rýchleho a presného vybavenie žiadosti o cenové ponuky by táto žiadosť mala obsahovať :

meno a adresu zákazníka
telefónne a faxové alebo mailové spojenie
presnú a čo najužšiu špecifikáciu súčiastok a požadované množstvo
požadovaný termín dodávky

III. Objednávanie tovaru
Forma objednávky: V záujme rýchleho a presného vybavenia Vašej objednávky Vás žiadame o písomnú formu každej objednávky.
Objednávku môžete doručiť:

emailom
osobne
V prípade objednávania faxom odporúčame telefonické overenie, či objednávka došla v poriadku a načas. Žiadame Vás, aby ste si zvolili len jeden z uvedených variantov. V prípade, že požadujete potvrdenie objednávky, uveďte to na nej.

Náležitosti objednávky:

čitateľne vyplnená objednávka
názov odberateľa, úplná a presná adresa pre doručenie zásielky a faktúry
telefonické a faxové spojenie, mailová adresa
číslo objednávky a dátum jej vystavenia
jednoznačná špecifikácia, podľa možnosti nášho katalógu, množstvo požadovaných súčiastok
spôsob odberu tovaru
Storno objednávky:

Storno objednávky je možné, pokiaľ dané súčiastky ešte neboli pre Vás záväzne objednané. Dohodnuté záväzné časové objednávky nie je možné stornovať .

IV. Ceny
V katalógu sú veľkoobchodné ceny bez DPH . V internetovom obchode sú všetky ceny udávané bez DPH. Vzhľadom na pohyb cien súčiastok na trhu, nevieme zabezpečiť úplne pevné ceny.

V. Dodacia doba
Tovar, ktorý je na sklade, odosielame obvykle v deň po obdŕžaní objednávky.

VI. Spôsob odberu tovaru
- špedičnou službou UPS ( aj na dobierku ). Tento spôsob preferujeme. - Osobne v sídle spoločnosti Špedičné a balné účtujeme podľa nášho aktuálneho sadzobníka poplatkov.

VII. Platobné podmienky
faktúrou s termínom úhrady obvykle 10 až 14 dní
dobierkou
v hotovosti v sídle spoločnosti
Zálohovú platbu požadujeme pri objednávke špeciálnych súčiastok.
Neodôvodnené meškanie platby, má za následok okamžité zaradenie medzi neplatičov s následným platením vopred, resp. úplným zastavením dodávok. V prípade oneskorenej úhrady si vyhradzujeme právo účtovať si zmluvnú pokutu z dlžnej sumy podľa Obchodného zákonníka za každý započatý deň. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávky firmám, ktoré majú voči nám finančné záväzky, pokiaľ ich neuhradia.

VIII. Reklamácia tovaru
Reklamovaný tovar prijímame na základe predloženej faktúry a vyplneného reklamačného protokolu.

Náležitosti reklamačného protokolu:

čitateľne vyplnený protokol
meno a adresa zákazníka
doklad o nákupe tovaru
presný popis závady
eventuálna príčina závady
potvrdenie servisu o odbornj montáži
Uplatnenie reklamácie:
Na finálne výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja, na súčiastky a komponenty je potrebné uplatniť reklamáciu do 5 pracovných dní po prevzatí. Použité komponenty ( mechanický zásah) sú z reklamácie vylúčené. Reklamáciu preberáme na odborné posúdenie, potom je zákazník informovaný, či je nárok na reklamáciu uznaný alebo nie.

IX. Ostatné
Predávajúci sa zaväzuje:

dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe zákazníka v dohodnutej cene
adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote
vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
Kupujúci sa zaväzuje:

prevziať objednaný tovar
zaplatiť za objednaný tovar dojednanú sumu
Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené expresnou zásielkovou službou
poškodenie zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou